Over 3 jaar, in 2027, is het 800 jaar geleden dat de Slag bij Ane plaatsvond. Na die veldslag liet de bisschop van Utrecht een kasteel bouwen op ‘den Herdenberg’, in een bocht van de rivier de Vecht, even ten westen van het stadje Nijenstede. Het kasteel en de nederzetting zouden het begin zijn van de stad Hardenberg…

Dat is voor ons de aanleiding om een nieuw boek te publiceren over de geschiedenis van stad Hardenberg en omgeving. Daarbij zullen we gebruikmaken van het nimmer gepubliceerde levenswerk van onderwijzer Klaas Jongsma (midden 20e eeuw). Jongsma deed in het midden van de vorige eeuw uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van de stad. Het resultaat ervan liet hij ons na in de vorm van drie dikke, met een typemachine beschreven, pakken papier.

Naast Jongsma’s werk zullen we gebruikmaken van het naslagwerk van Jacobus van Riemsdijk die al aan het einde van de 18e eeuw de geschiedenis van Hardenberg heeft proberen te documenteren.

Registreer je als belangstellende (zonder verplichting)