Toen, op 31 mei 1934: brand bij bakker Gasman in Slagharen.

Het Salland’s Volksblad van 1 juni 1934 meldde:
Door onbekende oorzaak raakte gisteren de schuur van bakker Gasman in brand, welke schuur tusschen de dichte huizenrij aan de Heerenstraat ligt, tegenover de kerk. Het aangrenzende perceel van de coöperatieve bakkerij vatte direct vlam. Door de slangen op de waterleiding vooral kon het vuur worden gedoofd. Verbrand zijn twee groote schuren, twee bakkerswagens, turf en takkenbossen, materiaal en goederen en een deel van de zolder der coöperatie.

De prachtige foto dateert echter uit 1932. We zien bakker Grades Alphonsus (Graads) Gasman. Hij draagt, geholpen door bakkersknecht Henk Belt, een plank op de schouders met daarop een enorme krentenwegge. De hurkende man, met de platte pet op, is caféhouder Andries Arnoldus Hermannus (Dries) Hertsenberg. De foto is voor zijn café ‘Landzicht’ gemaakt. Het brood was een geschenk voor de familie Hertsenberg bij de geboorte van hun 15de kind (!). De Haagsche Courant schreef daarover op 13 januari 1932: “Volgens oud gebruik wordt een krentenbrood van 2.25 meter lengte gegeven”.
Volgens het Handelsregister is Grades Gasman in 1921 een eigen bakkerij begonnen in Slagharen. In 1942 overleed hij, waarna zijn weduwe Maria Elisabeth Karperien de bakkerij nog tot 1965 voortzette, gevolgd door H.J.J. Gasman.


Foto: bakker Van Laar.

De krant ‘De Drie Dorpen’ schrijft in 1952:
“In de jaren na de oorlog is Hardenberg’s middenstand altijd buitengewoon actief geweest. Geen kosten of moeiten werden gespaard om zowel het in- als exterieur te verfraaien en wat nog meer zegt zo efficiënt mogelijk te maken. Talrijke zakenmensen voerden ingrijpende verbouwingen in, waardoor de Voorstraat, Hardenberg’s winkelstraat, een prachtig aanzien kreeg. Op het ogenblik zijn zelfs niet minder dan drie zakenmensen bezig hun panden te verbouwen.

Een der eerste verbeteringen is de bakkers- en kruidenierszaak in de Fortuinstraat. De heer Jacob van Laar heeft hier thans zijn zaak uit Baalder ondergebracht in de voormalige bakkerij van de heer Otten. Het interieur is geheel vernieuwd, terwijl ook de etalage een keurige aanblik biedt. Ook in de slagerswereld zijn enige dingen veranderd. De heer Jacob Meier heeft namelijk de slagerszaak van de heer Boersma op De Brink overgenomen.”

Bakkerij Van Laar was, zoals de krant meldde, eerst gevestigd in Baalder. Daar huurde Jacob van Laar een gedeelte van het café Mulder.


Toen, op 22 augustus 1871: overleed bakker Eckhardt.

Foto: F.W.H. Deutmann, Zwolle.

Op 22 augustus 1871 overleed bakker en winkelier Jan Willem Eckhardt in Stad Hardenberg. Hij was slechts 35 jaar oud.
Daarom is het des te bijzonder dat er een foto van hem bewaard gebleven is. Jan Willem was een jaar voor zijn overlijden, op 19 augustus 1870, getrouwd met Johanna Berendina Zweers. Hij was afkomstig uit Amsterdam. Een jaar na Jan Willems overlijden stierf ook zijn weduwe, op 28-jarige leeftijd. Uit hun huwelijk was een dochtertje geboren, genaamd Klaziena Hillegonda. Zij overleed binnen vier maanden na haar geboorte…

Heden overleed, in den ouderdom van ruim 35 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot Jan WILLEM ECKHARDT, mij nalatende één kindje, te jong om ons verlies te beseffen.
HARDENBERG, 22 Aug. 1871. J. B. ECKHARDT-ZWEERS

Het echtpaar woonde en werkte ter plaatse van het huidige adres Voorstraat 53. Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 12 september 1952: opening bakkerij Van Laar.

Op 12 september 1952 opende Jac. van Laar zijn nieuwe bakkerij aan de Fortuinstraat. Het Salland’s Volksblad schreef:
“Zoals bekend, is door bakker Jac. van Laar te Baalder indertijd een pand aangekocht in de Fortuinstraat. Thans is het zover, dat het huis kon worden betrokken. De heer Van Laar heeft de woning keurig laten opknappen en hoopt vrijdag a.s. zijn zaak te openen. Ter gelegenheid daarvan heeft hij voor de klanten een speciale attractie bedacht, die wel ‘in de smaak’ zal vallen! We wensen hem goede zaken.”

En de krant “De Drie Dorpen” meldde: “In de jaren na de oorlog is Hardenbergs middenstand altijd buitengewoon actief geweest. Geen kosten of moeiten werden gespaard om zowel het in- als exterieur te verfraaien. Talrijke zakenmensen voerden ingrijpende verbouwingen uit, waardoor de Voorstraat een prachtig aanzien kreeg. Een der eerste verbeteringen in de Fortuinstraat is de bakkers- en kruidenierszaak van Van Laar. De heer Jacob van Laar heeft hier thans zijn zaak uit Baalder ondergebracht in de voormalige bakkerij van de heer Otten. Het interieur is geheel vernieuwd, terwijl ook de etalage een keurige aanblik biedt.”
Bakker Jacob van Laar was voordien gevestigd in het winkelpand bij het huidige café Mulder in Baalder. Hij was gehuwd met Johanna te Hennepe. Jacob overleed op 17 januari 1969, op 58-jarige leeftijd.


Toen, op 02 augustus 1977: nieuwe bakkerij in De Spinde.

0802_Van_Elburg
Bakkerij Van Elburg was een zaak van meerdere geslachten. De 2-jarige Frederik van Elburg mocht grootvader Frederik van Elburg de sleutel aanbieden, waarna deze het nieuwe bedrijf mocht openen.

Op 2 augustus 1977 opende Jan van Elburg zijn nieuwe bakkerij in De Spinde. Dat was een belangrijke stap in de completering van het winkelcentrum. Het bedrijf bracht daar met broodboetiek annex bakkerij een nieuw stuk activiteit.

De opening had plaats op woensdagmiddag in een kring van genodigden en belangstellenden. De Van Elburgen uit den lande waren overgekomen om te zien wat hun neef, die het bedrijf aan de Tottenhamstraat bij Sluis 7 zo snel tot nieuwe bloei had gebracht, had gepresteerd. Burgemeester en mevrouw Van Splunder gaven van hun belangstelling blijk.