Toen, op 07 september 1926: brand bij bakker Marsman in Ane.

Het Sallands Volksblad van 10 september 1926 meldde:
“Gramsbergen. Dinsdagmorgen ongeveer 10 uur kwamen de buren den bakker G.J. Marsman te Ane, terwijl deze in den winkel en zijn zoon in de bakkerij werkzaam waren, waarschuwen dat zijn huis in brand stond. De vlammen sloegen reeds naar buiten. Er was dan ook niet veel te redden. Het perceel brandde nagenoeg geheel uit. Verzekering dekt de schade. Men vermoedt dat de brand door een lek in de bakkerij-schoorsteen is ontstaan. De spuit werd van hier per auto naar het terrein gevoerd en kon meehelpen een nabij staande woning te behouden.”

Wie weet (nog) waar bakker Marsman in Ane gevestigd was? We horen het graag…


Toen, op 20 augustus 1880: failliete bakker opgepakt.

In ‘Het Nieuws van den Dag’ van 21 augustus 1880 werd gemeld:
“Te Zwolle is gisteren gevankelijk binnengebracht B.J.R., vroeger koopman te Hardenberg, tegen wien door de rechtbank een bevel tot gevangenneming was afgegeven, wegens van het als gefailleerd koopman verduisteren van goederen tot zijn boedel behoorende. R. was kort na zijn failliet-verklaring metterwoon naar Duitschland vertrokken, doch is krachtens voornoemd beval van gevangenneming door de Duitsche Regeering uitgeleverd.”

De gevangenneming betrof Berend Jan Ramerman. Hij was op 21 maart 1850 geboren te Stad Hardenberg en in 1875 gehuwd met Elisabeth Zweers. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1877 met Harmpje Bos. De bakker, winkelier en tapper ‘bij den Kloosterdijk’ ging in april 1880 failliet. In het archief van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle is een dossier bewaard gebleven over de afhandeling van het faillissement.
Toch zou de gevangenschap niet lang duren, want op 19 oktober 1881 liet Ramerman zich uitschrijven uit de bevolkingsregistratie te Stad Hardenberg. Hij vertrok naar Amsterdam en vervolgens stapte hij met zijn gezin op de boot naar het ‘beloofde land’.
Daar, op 18 september 1922, stierf hij in Cleveland, Cuyahoga, Ohio. Drie dagen later werd hij begraven op de Alger begraafplaats aldaar. Op zijn grafsteen stond: ‘Bernard John “Barney” Ramerman’.


Toen, op 27 juni 1984: opening bakkerij Battjes.

Bakkerij Miskotte op De Brink
Bakkerij Miskotte op De Brink.

Op woensdag 27 juni 1984 opende de familie Battjes op De Brink de deuren van hun bakkerszaak. Zij hadden het bedrijf overgenomen van de familie Miskotte.

De Miskottes hadden maar liefst zestig jaar lang op dezelfde locatie een eigen bakkerswinkel gehad. In 1924 liet Egbert Miskotte (geboren in 1896 in Den Ham) de bakkerszaak bouwen op De Brink.

advertentie Miskotte & Battjes.
Advertentie Miskotte & Battjes.

Hij had daarvoor als bakkersknecht gewerkt bij bakkerij Makkinga, eveneens op De Brink. Op de kleurendia zien we hem staan achter de zgn. ‘opmaker’, terwijl achter hem de rijskast te zien is. Zoon Jan Hendrik Miskotte staat links voor de dubbele Rinac oven. Die oven werd gestookt met briketten en turf. Rechtsonder staat de ‘klutsmachine’ die gebruikt werd om spijs en schuim te maken. Egbert overleed in 1963, waarna zijn zonen Gerrit Jan en Jan Hendrik het bedrijf voortzetten.

Bakkerswinkel op de Brink

Bakkerswinkel op de Brink.