Toen, op 06 januari 1956: aanbesteding nieuwe Boerenleenbank.

De Vechtstreek van 6 januari 1956 meldde:
“Onder architectuur van Gebr. Boxman te Nijverdal werd in hotel Lägcher aanbesteed voor rekening van de Coöperatieve Boerenleenbank te Hardenberg het bouwen van een nieuw bankgebouw met twee woningen op een terrein op de hoek van Voorstraat en Fortuinstraat.”

Om deze nieuwbouw te kunnen realiseren, moesten eerst de panden aan de Voorstraat 8 en 10 (voorheen boekhandel Snel) worden afgebroken. De bank en de familie snel waren een ruiling aangegaan, waarbij Snel verhuisde naar het oude bankgebouw. De drukkerij en winkel van Snel werden afgebroken en op de leeggekomen locatie verrees het nieuwe bankgebouw. Op 13 november 1956 werd het nieuwe bankgebouw in gebruik genomen.


Toen, op 18 april 1969: opening Am-Ro bank.

0418_amro
Op 18 april 1969 werd de nieuwe Amro-bank officieel geopend in het nieuwe winkelcentrum van Hardenberg. Directeur J. Heyloo gaf in zijn speech aan dat de bank nog maar ruim een jaar in Hardenberg gevestigd was en nu al kon overgaan tot opening van dit nieuwe gebouw. Hij kon bij de opening de meerderheid van het college van burgemeester en wethouders begroeten. Het fraaie nieuwe bankgebouw aan de Bruchterweg, naast het pand van Albert Heijn, completeerde het nieuwe winkelcentrum.

De officiële opening van het bankgebouw was de eerste officiële daad van burgemeester mr. L.A. van Splunder die verklaarde dat hij namens het gemeentebestuur deze daad graag wilde verrichten. De burgemeester wees erop dat hij pas twee dagen ervoor het burgemeestersambt had mogen aanvaarden.

De Am-Ro bank was aanvankelijk begonnen met een rijdende bank en daarna volgde de vestiging in het voormalig kraamcentrum totdat men het nieuwe bankgebouw aan de Bruchterweg in gebruik kon nemen. Het pand was ontworpen door architect Banis.