Toen, op 08 mei 1869: blikseminslag in Lutter kerktoren.

0508_kerk_Lutten

Op 8 mei 1869 ontlastte zich een zeer hevige onweersbui boven Lutten aan de Dedemsvaart. Volgens de Provinciale Overijsselsche Courant sloeg de bliksem daarbij in de toren van de hervormde kerk. De kerktoren maar ook de kerk zelf werden zwaar beschadigd, echter zonder dat er brand uitbrak. De krant besloot het bericht met de zin: “De werklieden, die aan den toren werkzaam waren, hadden zich gelukkig juist verwijderd…”


Toen, op 12 juli 1915: blikseminslag bij Geerligs.

onweer

Het Sallands Volksblad van vrijdag 16 juli 1915 meldde:
“Gramsbergen. Tijdens het onweer van maandagmorgen den 12 dezer sloeg de bliksem in het dak der woning van den timmerman G.J. Geerligs alhier.

Een eiken balk van den zolder in de keuken werd finaalweg half door gespleten; een spiegel, schilderij en wat aardewerk werd verbrijzeld. De bliksem schijnt zich een uitweg gebaand te hebben door een ruit boven de deur; ook een daarvoor staande boom is nog beschadigd. Wonder mag het heeten dat de drie in het vertrek aanwezige vrouwen geen letsel hebben bekomen. Een begin van brand werd nog spoedig gebluscht.”

Opmerkelijk is de zinsnede: ‘finaalweg half door gespleten’. Was de balk finaalweg doormidden of half door…? Hoe dan ook kwam de familie Geerligs er goed vanaf.

De portretten tonen Gerrit Johannes Geerligs en diens echtgenote Hendrika Schottert (met dank aan dhr. G.J. van der Plas te Enschede). Hun boerderijtje stond aan de Kerkstraat (nu Stationsstraat) in Gramsbergen, schuin tegenover de hervormde kerk.

familie Geerligs
Bevolkingsregister.