Toen, op 20 december 1949: opening Vechtbrug.

Vechtbrug
De nieuwe betonbrug over de Overijsselsche Vecht, anno 1960

Het was voor Hardenberg een gedenkwaardig moment toen op dinsdagmiddag 20 december 1949 de opening van de nieuwe Vechtbrug plaats had. Om half drie stond in de omgeving van de brug alles propvol mensen. Even later arriveerde de burgemeester, met de wethouders, raadsleden e.a. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat sprak de burgemeester toe. Zo is dan nu de dag gekomen dat er een nieuwe Vechtbrug geopend kan worden. De oude brug was ook werkelijk geen luxe voorwerp, zij heeft al veel avonturen moeten ondergaan. In de laatste oorlogsjaren heeft zij veel moeten lijden. Maar nu is zij dan vervangen door deze prachtige nieuwe brug.

Daarna sprak de hoofdingenieur nog enige woorden van dank tot allen die hadden meegewerkt om deze brug tot stand te brengen. De burgemeester hield daarna nog een kleine rede. Hij sprak o.a. de hoop uit dat de nieuwe brug de band mocht zijn tussen de beide ‘gemeenten’ Hardenberg en Heemse, en dat deze mochten groeien en bloeien. Het lint werd door mevr. Van Oorschot doorgeknipt. Nadat ze deze handeling verricht had, werd haar door het dochtertje van de heer Makkinga een bouquet witte anjers aangeboden. In Hotel Leering was er vervolgens nog een gezellig samenzijn, terwijl de brug enkele avonden achtereen geïllumineerd bleef.

In april 1949 was de bouw van de nieuwe betonbrug over de Vecht onderhands aanbesteed. Dat ter vervanging van de noodbrug (Baleybrug), waarmee men anderhalf jaar lang zat opgescheept. De bouw van de nieuwe brug werd gegund aan de firma Haveland uit Groningen.

(N.b. noot van de redactie: over de passage in de tekst ‘deze prachtige nieuwe brug’ valt te twisten…)


Toen, op 01 november 1935: opening nieuwe brug Bergentheim.

De lokale krant ‘De Vechtstreek’ schreef op 2 november 1935:
“Bergentheim. Vrijdagmiddag is de nieuwe brug over ’t Kanaal, tegenover den Stationsweg, officieel geopend. Daarbij waren aanwezig de burgemeester en de secretaris van Ambt Hardenberg, de heer Levert, ingenieur bij de Overijsselse Kanalisatiemaatschappij en de heer Botterweg, hoofdopzichter. Van den heer Van Weerden, technisch ambtenaar bij den Provincialen Waterstaat, was bericht van verhindering ingekomen.

Nadat de genodigden, waarbij zich ook de heer Van der Pijl en het volledig bestuur van ‘plaatselijke belangen’ hadden aangesloten, in café Mulder waren samengekomen, toog men naar de brug, waar zich inmiddels een talrijke menigte had verzameld. De heer Banis, voorzitter van plaatselijk belang, heette allen hartelijk welkom en schetste in zijn rede, hoe het bestuur jarenlang geijverd heeft een brug te krijgen, voldoende aan de eisen van het moderne verkeer, waaraan de vlotbrug absoluut niet voldeed. Verschillende keren is er met het dagelijks bestuur der Kanalisatiemaatschappij over gesproken, maar de gestelde eisen waren te zwaar. Dit voorjaar ontving het bestuur de mededeling van den heer Van der Pijl, dat er kans voor totstandkoming bestond! Door hem werd een flinke geldelijke steun in uitzicht gesteld; ook de zakenmensen lieten zich niet onbetuigd en ’t resultaat is deze nieuwe brug!”

Op de foto’s zien we o.a. burgemeester Herman Heinrich Weitkamp en secretaris Resink van de gemeente Ambt Hardenberg. De bovenbouw van de brug was gerealiseerd door de plaatselijke smid K.H. Dekker en de onderbouw door de firma Muis en Lotterman.


Toen, op 16 september 1965: opening Prins Bernhardbrug.

Op donderdag 16 september 1965 werd de Prins Bernhardbrug, de brug in de Europaweg te Hardenberg, officieel geopend. Het Noord-Oosten van vrijdag 24 september schreef daarover:
“De opening van de Prins Bernhardbrug is vorige week donderdag een gebeurtenis geworden, die zowel de overheidsinstanties als de eigen bevolking gelegenheid bood om zich even heel nadrukkelijk te bezinnen over de industrialisatie van Noord-oost Overijssel. Men deed dat op een prettige wijze. De expositie van de industriëlen in en bij het gemeentehuis gaf fleur aan de dag en de ontmoeting werd geen spel van ‘aap-wat-heb-je-mooie-jongen’, maar een nuchter onderhoud, waarbij men op welwillende wijze zei, wat hier in het geding is.

Eerst was daar die ontvangst in de hal van het gemeentehuis. De gemeenteraad was vanzelfsprekend aanwezig. De Commissaris van de Koningin kwam en tal van andere genodigden die rechtstreeks of zijdelings iets te maken hadden met de bouw van de Prins Bernhardbrug in de Europaweg.

Burgemeester Slot geleidde zijn hoge gasten daarna naar de brug, waarbij hij drs. Bakker uitnodigde om de officiële openingsdaad te verrichten en daarna over de brug te komen. Drs. Bakker nam meteen de aanwezigen voor zich in door te herinneren aan de opening van het nieuwe gemeentehuis, een gebeurtenis die hij meemaakte als burgemeester van Hoogeveen. Hij vond het nu een grote eer om de brug te mogen openen, die genoemd is naar de ere-burger van de stad, Prins Bernhard, die toen zo welwillend is geweest om de opening van ’t gemeentehuis te verrichten.”