Toen, op 11 oktober 1986: opening dorpshuis Radewijk.

Op 11 oktober 1986 werd de tot dorpshuis verbouwde voormalige openbare school in Radewijk officieel geopend. Tijdens die openingsplechtigheid werd ook de nieuwe naam van het dorpshuis gepresenteerd: ‘De Heugte’.

Het schoolgebouw was honderd jaar eerder gerealiseerd op een perceel grond dat was aangekocht van Jan Broekroelofs. In de raadsvergadering van 27 april 1881 was besloten tot het bouwen van drie nieuwe scholen in de gemeente, en wel in Brucht, Rheeze en Radewijk. De school was gebouwd door de firma Emmink uit Meppel. Door de terugloop van het aantal leerlingen had de school op 1 augustus 1985 de deuren moeten sluiten.

De foto toont wethouder Marian Muller toen zij enkele jaren later, in 1993, de uitbreiding van het dorpshuis opende.

reactie Julia Gerrits-Kiewiet: rechts met lichte jas Roelie Hutten en daar links achter Everdine ter Voorde.


Toen, op 20 april 1960: opening Gramsberger dorpshuis.

0420_dorpshuis
Op 20 april 1960 vond de officiële opening plaats van het dorpshuis te Gramsbergen door gedeputeerde Joh. Zandscholten. Er was ook ruimte voor een plattelandsbibliotheek en een vestiging van ’t Groene Kruis.

Het Salland’s Volksblad schreef erover:
“Ter gelegenheid van de officiële opening van het dorpshuis waren velen derwaarts opgetrokken om in de feestvreugde te delen. De samenkomst vond plaats in de ruime gymnastiekzaal, die grotendeels gevuld was met genodigden. Als voorzitter van het stichtingsbestuur riep dr. Vasbinder allen een woord van welkom toe. Met name gedeputeerde Zandscholten die als voorzitter van de Plancommissie veel gedaan heeft voor de totstandkoming en nu de kroon op dit werk mag zien. Ook werd welkom geheten de heer Dijkstra, vertegenwoordiger van het Ministerie van Maatschappelijk werk en het Groene Kruisbestuur, dat meteen in de laagbouw een wijkgebouw opende.”


Toen, op 16 oktober 1970: opening van ‘De Heujmansbelt’.

Op 16 oktober 1970 vond de officiële openingshandeling plaats van het dorpshuis in Bruchterveld. Het Noord-Oosten schreef daarover:
“Het spreekt vanzelf dat de officiële opening van dit gebouw met enig feestelijk vertoon gepaard is gegaan. Ter illustratie van deze opening werd burgemeester Van Splunder gevraagd om twee linten door te knippen, die de geheim gehouden naam van het gebouw onthulden. Met algemene instemming werd de naam ‘Heujmansbelt’ begroet en de burgemeester veronderstelde dat boer Rotman wel nooit zal hebben gedroomd dat op dit punt van Bruchterveld zoiets tot stand zou komen. Er is een ontmoetingscentrum voor de burgerij tot stand gebracht en de burgemeester prees in dat verband de eendrachtige samenwerking in de plaats.”

De Bruchtervelders hadden er allemaal de schouders onder gezet om een eigen voorziening te realiseren. Ze legden maar liefst ruim 30.000 gulden op tafel, afkomstig van 190 personen.

De krant vervolgde:
“Reeds op 2 februari 1925 was een commissie benoemd om te komen tot de bouw van een lokaal voor verenigingsgebruik. Leden daarvan waren A.J. Hulzebosch, A.J. Ribberink, M. Muis, A. Noppers, Johs. Muis, G.W. Grimmerink, J.H. Hamberg en G. Arends. Hadden zij toen maar gebouwd, verzuchtte de voorzitter. Helaas, ze hebben het niet gekund. In 1962 hebben A.J. Godeke, meester De Gooij en meester Van der Meer opnieuw aandacht aan die zaak besteed. Op 30 mei 1967 passeerde de stichtingsakte voor de totstandkoming van het verenigingsgebouw. Bestuursleden waren D.J. Schepers, G.J. Muis, J.H. Stegeman, B.J. Lubbers, G. Hulzebosch, J. Hamberg, J. Prenger, A.J. Godeke en K.K. van der Meer.

De muziekvereniging ‘Excelsior’, de trots van Bruchterveld, zette de opening luister bij met haar optredens. De krant besloot het artikel met:

“De vereniging hoeft nu niet langer te repeteren in een lijkwagenhuisje, maar kan door de totstandkoming van het dorpshuis voortaan in een riant gebouw oefenen.”