Toen, op 23 februari 2021: nieuwe straatnamen in de Marslanden.

Het college van B&W van de gem. Hardenberg heeft jl. dinsdag ons voorstel tot vaststelling van een viertal nieuwe straatnamen in het plangebied Marshoogte overgenomen. Dat betekent dat er nieuwe woningen gebouwd gaan worden aan de:1. Markerichter (oranje gearceerd);2. Holtsprake (blauw gearceerd);3. Cedule (paars gearceerd);4. Waardeel (groen gearceerd).In het collegevoorstel lezen we:”In het uitbreidingsplan Marshoogte te Hardenberg moet voor een aantal straten een naam worden vastgesteld. Het gaat om 4 nieuwe straatnamen. Er is contact geweest met de Stichting HistorischeProjecten en Plaatselijk Belang Collendoorn. De 4 voorgestelde namen zijn aangedragen door de Stichting Historische Projecten en het Plaatselijk Belang Collendoorn heeft aangegeven akkoord tegaan. Ook de straatnamencommissie kan zich vinden in deze namenDe voorgestelde namen voor de Marshoogte hebben alle betrekking op het thema Marke: Markerichter = de voorzitter en dagelijks bestuurder van de marke.Holtsprake = de bijeenkomst van erfgenamen in de marke.Cedule = het oudste markeboek (cedule) van Heemse en Collendoorn dateert uit 1526.Waardeel = de naam voor de eenheid van aandelen in een marke”.


Toen, op 07 december 1837: de Fortuinstraat in Hardenberg.

De straatnaam ‘Fortuinstraat’ werd officieel door de gemeenteraad van Stad Hardenberg vastgesteld op 3 juli 1914. Dit gebeurde naar aanleiding van een verzoek van aanwonenden die de oude naam ‘de Prutterij’ niet al te vleiend achtten. Toch werd de naam Fortuinstraat al veel eerder gebezigd. De eerst bekende vermelding in de archieven dateert maar liefst uit 1837.

In het archief van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Stad Hardenberg, in het boek met overlijdensaangiften over het jaar 1837, staat bij aktenummer 22:
… dat op den 7den december 1837 voor burgemeester mr. Diederik Jan Weerts, verschenen zijn Hendrik Schoemaker en Jan ten Broeke, die hebben aangegeven dat: Catharina van Straten, oud 74 jaren, geboren ter Steede Ommen, echtgenote van Derk Jan Flierman, wonende ter dezer stede, op den vijfden dezer, des voordemiddags ten elf ure, in het huis staande in de ‘Fortuinstraat’ overleden is.


Toen, op 14 oktober 1839: Anna Charlotte geboren.

Foto: F.W.H.Deutmann Zwolle.

14 oktober 1839was de geboortedag van Anna Charlotte van Riemsdijk. Zij zag het levenslicht in stad Hardenberg, als dochter van Cornelis Johannes van Riemsdijk en Carolina Johanna Crull.
Anna Charlotte zou op 28-jarige leeftijd, op 26 maart 1868, trouwen met Johannes Hendrikus van Barneveld, die in zijn leven o.a. burgemeester van Gramsbergen en Avereest werd.
Het echtpaar Van Barneveld-Van Riemsdijk kreeg zeven kinderen, van wie er twee als baby overleden.
Anna Charlotte stierf op 11 februari 1911 te Dedemsvaart. Als nazaat van het geslacht Van Riemsdijk erfde zij bij leven vele onroerende goederen in Hardenberg en omgeving. Zo ook was een perceel grond aan de Vecht haar eigendom waar veel later, eind 2009, het appartementencomplex Anna Charlottehof in gebruik genomen werd. Zo wordt, bijna twee eeuwen na haar geboorte, haar naam in Hardenberg nog altijd in ere gehouden…

Foto: Deutmann Zwolle.

Toen, op 23 februari 1918: Anton Geerdes overleden.

0223_Geerdes

Op 23 februari 1918 overleed Anton Geerdes te Slagharen. Hij was 76 jaar geworden. Antonie Hendrikus (Anton) Geerdes was geboren op 6 oktober 1841 in de gemeente Avereest, als zoon van de uit Duitsland afkomstige Johann Hermann Geerdes en Maria Theresia Scholten. Anton was op 8 oktober 1878 in het gemeentehuis van Haskerland getrouwd met Helena Maria de Boer uit Leeuwarderadeel.

Onder andere Huize De Eik in Slagharen dankt zijn naam aan Anton Geerdes. De landbouwer-vervener liet de villa in 1872 bouwen. De toenmalige pastoor Vergouw van Slagharen wist het kinderloze echtpaar Geerdes te bewegen om hun huis en de omliggende grond te vermaken aan de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Voorwaarde voor de erflating was, dat de zusters een katholieke school zouden bouwen en het echtpaar Geerdes op hun oude dag zouden verzorgen. Zo werd op 9 oktober 1913 de eerste steen gelegd voor het naast het huidige hoofdgebouw van De Eik gelegen schoolgebouw, dat tot 1976 als Antoniussschool dienst zou doen voor lager, uitgebreid en middelbaar onderwijs. Op 15 oktober 1913 kwamen de eerste twee zusters in De Eik wonen om ook aan de tweede voorwaarde te voldoen. Mevrouw Geerdes overleed echter al op 21 oktober daarop volgende en Anton Geerdes stierf zoals gezegd op 23 februari 1918.

Anton Geerdes was van 1880 tot 1917 raadslid voor de gemeente Ambt Hardenberg en van 1904 tot 1914 bekleedde hij daar de rol van wethouder.