Toen, op 13 maart 1930: tennisvereniging TOGO opgericht.

Op donderdagavond 13 maart 1930 werd de tennisvereniging TOGO definitief opgericht. De Vechtstreek berichtte erover en liet weten dat de club aanvankelijk met 17 leden en 7 junior-leden van start ging. Ruim een week ervoor, op dinsdag 4 maart, was al een vergadering van aandeelhouders gehouden en was een bestuur gekozen: mej. F. Boerrigter en de heren Luten (voorzitter), Resink (secretaris), Vinke, Frijling, Nijman en Bruins.

Kort na de oprichting zou men beginnen met het gereed maken van een tennisbaan in de nabijheid van de Parallelweg. Die baan zou op zaterdag 21 juni 1930 officieel in gebruik genomen worden.