Toen, op 24 oktober 2015: ‘Hardenberg op de kaart’.

PRESENTATIE VAN HET BOEK HARDENBERG OP DE KAART 1900-1965.

Op 24 oktober 2015, werd het eerste exemplaar van onze publicatie ‘Hardenberg op de kaart’ aangeboden in boekhandel Heijink aan de Voorstraat in Hardenberg. De secretaris van onze stichting, dhr. Jacobus van Riemsdijk (een ver familielid van onze vroegere stadssecretaris met dezelfde naam), overhandigde het eerste boek aan de heer Heijink in het kader van het 50-jarig bestaan van diens boekwinkel.

Sindsdien is de oplage zo goed als uitverkocht…
Wenst u nog een exemplaar? Mail ons dan: historischeprojecten@gmail.com


Toen, op 30 december 1999: het boek van Roke.

Op 30 december 1999 werd ‘Het boek van Roke’ (de geschiedenis van Radewijk en haar bewoners) gepresenteerd in dorpshuis De Heugte in Roke Radewijk. Het boek kwam tot stand op initiatief van de toenmalige redactie van de Roker Proat. Nadat de redactie was gevormd is samenwerking gezocht met de Historische Vereniging Hardenberg, die uiteindelijk als uitgever optrad.

Het boek is geschreven door Janny Woertel-van der Veen, Grietje Jonkhans-Kampman, Jan Woertel, Jaap Vergouwen, Herbert Lansink en Erwin Wolbink. Het 260 pagina’s tellende standaardwerk was in mum van tijd uitverkocht. Het beschrijft de oudste geschiedenis van deze bijzondere buurtschap aan de Duitse grens, maar ook gaat het uitvoerig in op de oudste erven en katersteden, de handel, de verschillende vormen van samenwerking. Het boek is een waar collectors item geworden…


Toen, op 15 januari 2016: nieuw boek over Hardenberg en omgeving.

Vrijdagavond 15 januari vond in MFC De Horst in Sibculo de presentatie plaats van het nieuwe boek ‘Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat’. Het eerste exemplaar werd door oud voorzitter Jan Willem Lucas aangeboden aan de burgemeester. Het boekwerk telt 176 pagina’s en is geschreven door Klaas Oosterkamp in opdracht van Stichting ‘Regiofonds Dooze & Dorp’.

De vereniging ‘Het belang van den landarbeider’ werd op 28 maart 1919 opgericht door de gemeente Ambt Hardenberg. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was de werkeloosheid in het oosten van ons land schrikbarend hoog en de levensomstandigheden waren slecht. Daar moest uiteraard wat aan gedaan worden. De vereniging beoogde de werkeloosheid te bestrijden en het erbarmelijke bestaan van de landarbeider te verbeteren. De vereniging stelde zich mede als doel om op basis van de Landarbeiderswet het verkrijgen van ontroerend goed door de landarbeider te bevorderen. Alles werd voortvarend aangepakt.

De Hardenbergse schrijver van het boek, oud-onderwijzer Klaas Oosterkamp, heeft een jaar lang alle gegevens, verhalen en foto’s bijeengebracht. Niet alleen uit archieven, maar ook van (voormalige) landarbeiders, hun kinderen, kleinkinderen en andere betrokkenen. Jan Willem Lucas bedankte de auteur voor het vele werk dat hij verricht heeft. Door dit ruim geïllustreerde boekwerk blijft de geschiedenis bewaard voor de volgende generaties. Het boek is te koop bij boekwinkel Heijink in Hardenberg. Meer info en foto’s op: http://vechtdaldichtbij.nl/van-landarbeidersbelang-tot-mec…


Toen, op 24 oktober 2015: ‘Hardenberg op de kaart’.

Op zaterdag 24 oktober a.s. wordt onze nieuwste publicatie ‘Hardenberg op de kaart’ officieel gepresenteerd. Dat doen we in samenwerking met uitgeverij OLBO en boekhandel Heijink.

’s Middags om 14.00 uur zal ‘het eerste exemplaar’ door onze secretaris
J. van Riemsdijk worden aangeboden aan de heer Heijink, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de boekhandel.

Het boek ‘Hardenberg op de kaart’ telt 240 pagina’s vol prachtige afbeeldingen (prentbriefkaarten, foto’s en geografische kaarten) van stad Hardenberg tijdens de eerste helft van de vorige eeuw. De vele honderden afbeeldingen zijn uitvoerig beschreven.

Gezien de beperkte oplage willen we onze trouwe volgers (lezers van onze website en de ‘likers’ van onze facebookpagina) graag in de gelegenheid stellen om met € 2,50 korting het boek bij voorinschrijving te bestellen
(€ 27,45 i.p.v. 29,95).

Auteur en adviseur van de Stichting Historische Projecten, de heer Klaas Oosterkamp, schreef deze synopsis over ‘Hardenberg op de kaart’:
“Gelukkig hadden we de foto’s en de kaarten nog…

Het was geen grote brand als in 1708 of een stormramp als in 1925 in Borculo die het oude Hardenberg bijna geheel deed verdwijnen.
De aanwijzing van Hardenberg als ontwikkelingskern voor Noordoost-Overijssel was de ’trigger’ voor het verrijzen van een bijna geheel nieuwe en vernieuwde stad, ‘een nijen stede’, in de tweede helft van de vorige eeuw. Er werd weinig gerestaureerd, meestal werd er gesloopt en nieuw gebouwd: het vooroorlogse Hardenberg verdween op een enkele uitzondering en een enkel detail na uit beeld.

Het verdween gelukkig niet van de kaart: op oude foto’s en prentbriefkaarten bleef de herinnering bewaard. Voor dit boek kon geput worden uit enkele voortreffelijke verzamelingen met bijna unieke beelden van weleer. In de begeleidende teksten kregen mensen en gebouwen namen en functies, met aanvullingen en details op wat nog min of meer bekend was of wat we ons meenden te herinneren.

Op de oude topografische kaarten vinden we het oude Hardenberg nog ingebed in het historische landschap. We zien de Vecht nog onbekommerd meanderen. De kleine nederzettingen omgeven door uitgestrekte ‘woeste gronden’, dankzij Vecht en hessenwegen niet geheel geïsoleerd. Er is inderdaad veel veranderd en dat worden we ons al bladerend in dit boek nog weer eens bewust.”

Prachtige foto’s van Roel Gritter, bij de presentatie van ons nieuwe boek ‘Hardenberg op de kaart’, heden middag.