Toen, op 25 november 1858: gevecht op de ijsbaan.

Op donderdag 25 november 1858 vond op het bevroren kanaal bij Gramsbergen een vechtpartij plaats, waarbij bakker J.H. uit Gramsbergen zo verwond werd dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Wat was er gebeurd?

Gramsbergen, 29 nov. Gepasseerde donderdag kwam J.H, bakker en herbergier alhier, met eene slede met goederen van Hardenberg over het kanaal. Vijf personen, die van eenen schapenverkoop kwamen, reden hem voorbij, doch de zesde haakte met zijne schaats achter de slede en viel. De zes schaatsenrijders, door overmaat van sterken drank verhit en opgewonden, vielen daarop eenparig op J.H. aan, verbrijzelden zijne slede met een gedeelte zijner goederen, en sloegen hem toen zoo geweldig, dat bij heelkundige hulp heeft moeten inroepen. Een paar personen, die toevallig het kanaal passeerden, hebben J.H. ontzet, anders ware het welligt nog erger afgeloopen. Van dit feit is der bevoegde magt kennis gegeven zoodat ook bovenbedoelde personen zullen ondervinden, dat wat dronken gedaan wordt, nuchteren moet worden bezuurd.


Toen, op 25 februari 1875: jong meisje verdronken te Loozen.

Op 25 februari 1875 verdronk de 15-jarige Jacoba Arnolda Schutte in het Overijssels Kanaal onder Loozen. Zij was een dochter van grofsmid Hendrikus Schutte en Magteltje Karsten uit Stad Hardenberg. Wat was er gebeurd?

De krant Le courrier de la Meuse (de krant van de Maas) schreef op 2 maart 1875:
Hardenberg. Vendredi dernier, quatre jeunes filles de cette commune voulant revenir de Gramsbergen par le canal d’Overyssel tombèrent dans I’eau, la glacé s’étant rompue sous leurs pieds. Trois d’entre elles furent sauvées mais la quatrième, une jeune fille de quinze ans, fut noyée.

Hardenberg. Afgelopen vrijdag zakten enkele jonge meisjes uit deze gemeente, die uit Gramsbergen over het Overijssels Kanaal terug wilden keren, door het ijs. Drie van hen werden gered, maar de vierde, een vijftienjarig meisje, verdronk.

Jacoba Arnolda Schutte werd op 2 maart 1875 begraven op het kerkhof Nijenstede in Hardenberg, zoals blijkt uit het inkomstenregister van de hervormde diaconie.


Toen, op 03 februari 1940: over schaatsen op de Vecht!

In de krant ‘Het Vaderland’ van 3 februari 1940 meldde men:

De Vecht ter hoogte van de huidige Prins Bernardbrug met zicht op de Vechtbrug. Rechts het zgn. Slat en links de Achterbrink.

“Wat bijna nooit gebeurt zag men thans. Op de altijd gevaarlijke Vecht wordt al dagen achtereen schaatsen gereden zonder dat er een ongeluk is gebeurd. Er zit ca. 28 cm ijs in. Een vrachtauto met zand beladen is er over gereden, een novum in Hardenbergs historie. De Chr. Landbouwwinterscbool is al eenige dagen gesloten, omdat er niet voldoende cursisten aanwezig zijn. De Chr. ULO-school had een dag vakantie omdat de stookolie van de verwarming opgebruikt was. Een chauffeur raakte midden in den nacht op den weg Ommen-Hardenberg ingesneeuwd, zoodat omwonenden uit het bed geklopt moesten worden om hulp. Het verkeer was gisteren in nog ernstiger mate belemmerd…”

Een andere krant, namelijk ‘De Vijf Rivieren – Nieuwe Gorinchemse Courant’ meldde diezelfde dag:

“Hardenberg. De winter laat zich ook in deze streken van het land geducht gelden. Konden veertien dagen geleden de auto’s onmogelijk over de met sneeuwduinen bedekte wegen de dorpelingen halen voor den kerkdienst, althans uit de veraf gelegen buurtschappen, thans zijn deze nog meer van de buitenwereld afgesloten. Op den weg naar Radewijk moesten zes auto’s het opgeven en kwam een in een sloot terecht. Des avonds werd zelfs in het meer bewoonde Heemse de weg bijna onberijdbaar door opgehoopte sneeuwduinen. De weg naar Lutten, voor veertien dagen nog vrij goed, alleen hier en daar met hooge sneeuwwallen versperd, is thans voor het verkeer afgesloten. De bus van de E.D.S. rijdt niet meer. De postauto kon er bij nacht niet doorkomen en is halverwege teruggekeerd om van Lutten naar Coevorden te rijden, zoodat Hardenberg dien morgen van post verstoken was”.


Toen, op 15 januari 1960: de ijsbaan op de Koppel.

IJsbaan ‘De Koppel’ met zicht op de stuw.

In De Vechtstreek van 15 januari 1960 schreef men:
“Voor de fraaie ijsbaan in de Koppel blijkt wel weer grote belangstelling te bestaan. Wanneer de sneeuw nu maar niet te veel als spelbreker optreedt, dan kan verwacht worden, dat men nog aardig van deze fijne wintersport kan profiteren.

Inmiddels vernemen we dat in de Rheezerbelten weer is begonnen met de skisport. Deze belten lenen zich daar wel bijzonder goed voor, zodra ze voldoende zijn ingesneeuwd en het zou ons niet verwonderen wanneer het in aanbouw zijnde bungalowpark met de daarbij behorende accommodatie daarbij voor de komende jaren wel eens een dankbare taak zou kunnen vervullen”.

De IJsvereniging ‘Hou Streek” houdt voor haar leden op ijsbaan ‘De Koppel” op zaterdag 28 januari een HARDRIJDERIJ.