Toen, op 06 juli 1961: over het gemeentelijke voetbalteam.

Het succesvolle gemeentelijke voetbalteam
Het succesvolle team bestond uit, Staand van links naar rechts: brigadier Albert Bakhuis, administrateur Henk Heinen, Ge Velthuis, werkzaam bij de meetkundige dienst gemeentewerken, de heer Gerrits, kantoorbediende van de gemeenteontvanger Sierink, Johan Borneman, afdelingschef, Willem Borneman, werknemer afdeling I (inentingen baby’s/controleur vermakelijkheidsbelasting), Herman Sickman, plaatsvervangend chef burgerlijke stand.
Zittend: opzichter gemeentewerken NN, de welbekende wethouder Bertus Gritter, de heer Stevens werkzaam als tekenaar bij gemeentewerken, coach Gees Dorgelo, Freek Altena, eerst werkzaam bij gemeentewerken, later bij de belastingen, Anne Nanninga, van de afdeling Financiën (later aanvaardde hij een heel goede baan in de Noordoostpolder.

Sport van toen.
Meteen na de oprichting in 1970 (waarschijnlijk opgericht in 1960) werd het allereerste gemeentelijke voetbalteam van Hardenberg ongeslagen kampioen. De cracks kwamen uit in de tweede klasse van de Nederlandse Politie Sport Bond. Een luxe accomodatie hadden de mannen van coach Gees Dorgelo niet nodig. Zij waren tevreden met het veld achter het voormalige bedrijf Walramit/Krupp nabij de Wavin. Later trainde en speelde het team op het veld achter het zwembad aan de Marsweg.

Aanvulling op bovenstaand artikel:

De betreffende foto is wellicht gemaakt in 1961. Ik (Johan Gerrits) was toen nog ambtenaar bij de gemeente Hardenberg. In oktober 1961 ben ik naar de gemeente Nijkerk vertrokken.
Nr. 4 van links ben ik: Johan Gerrits (te Hasselt). Rechts naast mij staan respectievelijk Johan Borneman, Willem Borneman en Sickman.


Toen, op 14 mei 1931: sportterrein op De Marsch geopend.

Op donderdag 14 mei 1931 werd Hardenbergs eerste echte sportterrein officieel geopend in gebruik genomen. Door wethouder Prins werd het traditionele lint doorgeknipt, dat toegang gaf tot het terrein, en sprak een kort openingswoord. Nadat ook de heer Luten nog het woord had gevoerd, werd met korfballen en voetballen begonnen. De voetbalclub uit Gramsbergen kwam tegen de pas opgerichte Hardenberger club in het veld. Hardenberg verloor met 8-1 (!)

Het eerste sportveld op de Marsch lag direct over de oude Vecht (nu Burgemeester Bramerstraat / Sportlaan tot waar later de Marslaan werd aangelegd) en was slecht toegankelijk. Om het beter bereikbaar te maken, wilde men een voetbrug aanleggen in het verlengde van de straat tussen café De Jaarbeurs en het perceel van Borneman (tegenwoordig komend uit het straatje tussen Den Herdenbergher en bloemisterij de Lelie). De Marsch was eigendom van de Stad, hoewel het nog steeds was gelegen in de gemeente Ambt Hardenberg. Over de oude Vechtarm werd een vaste brug voor voetgangers aangelegd. Het bruggetje was 1.20 meter breed en 15 meter lang en rustte op vijf pijlers, zodat de waterafvoer van de Radewijkerbeek niet belemmerd werd. Verder lag het in de bedoeling om het sportterrein ter zijde van de oude Vecht van een vaste afrastering van latwerk te voorzien.

Eigen erf; geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en Drente, 12 juni 1931.