Het Noord-Oosten scheef eind 1971:

Een groot aantal inwoners van Radewijk heeft bezwaar gemaakt tegen de benaming “Vossebeltdijk” voor de weg die vanaf de grens met de gemeente Gramsbergen loopt tot de Radewijkerbeek. Ze vonden dat deze weg een minderwaardige klank had en B en W vroegen de raadscommissie om advies.

Gritter had begrip voor de bezwaren. Evenals de toevoeging “veen” heeft ook deze naam ’n slechte klank.

Merjenburgh: We zouden er Eikenweg van kunnen maken.

Drewes: Het verhaal van de Radewijkers spreekt me helemaal niet aan. Ik vind Vossebelt een mooie naam. We zoeken naar historisch gegroeide namen en ik kan me niet indenken dat een volgende generatie daar iets minderwaardigs in zal zien.

Gritter: Maar je moet het sentiment niet onderschatten.

Drewes: Daar zit geen minachting in die naam. Als die nu Plaggenhuttenweg zou heten of iets soortgelijks…

Wethouder Berenst: Ik til ook niet zo zwaar aan deze zaak. Niemand krijgt daaruit een denigrerende indruk. De naam Lutterharde wil men toch ook vasthouden. Het adres lijkt mij overtrokken.

Muller: Na lezing van de brief kan ik me die gemoedsinstelling toch wel wat indenken. Vroeger woonde men daar in een arme buurt. Nu heeft men zich opgewerkt tot een hoger plan. Het adres is door zovelen ondertekend, dat men daar toch wel rekening mee moet houden.

Drewes: Dat kennen we. De aktie van waarschijnlijk één persoon.

Hamhuis: De zaak wordt door adressanten veel te zwaarwegend voorgesteld. Het lijkt me een prachtige naam. Ik wil me graag bij de historie aansluiten in de naamgeving. Er ligt een eer in wanneer men zich heeft opgewerkt.

Gritter wilde toch niet te gauw aan de wens voorbijgaan van zovelen. Men zou er Noord-Oosterweg van kunnen maken.

Drewes: Aan de ene kant putten we ons uit om historische namen op te zoeken en blijvend aan de plaats te verbinden en hier vraagt men het tegenovergestelde. Ik betwijfel of het voor al die mensen zo zwaar zal wegen. Je kunt bovendien zo’n naam officieel veranderen, maar in werkelijkheid zal die toch blijven.

Merjenburgh: We zouden “belt” weg kunnen laten.

Gritter: Ik ben voor Noord-Oosterweg.

Muller: Dat levert weer andere associaties op.

Merjenburgh blijft bij Eikenweg.

Hamhuis vond dat men er moeilijk Frederiksweg van kon maken.

Gritter: Ze hadden daar geen zendeling nodig.

Over deze zaak staakten de stemmen. Berenst, Drewes en Hamhuis waren tegen verandering van de naam. Muller, Merjenburgh en Gritter voor. De raad zal dus het laatste woord over deze zaak moeten spreken.

We weten inmiddels allemaal wat de raad heeft uitgesproken…