0802_Van_Elburg
Bakkerij Van Elburg was een zaak van meerdere geslachten. De 2-jarige Frederik van Elburg mocht grootvader Frederik van Elburg de sleutel aanbieden, waarna deze het nieuwe bedrijf mocht openen.

Op 2 augustus 1977 opende Jan van Elburg zijn nieuwe bakkerij in De Spinde. Dat was een belangrijke stap in de completering van het winkelcentrum. Het bedrijf bracht daar met broodboetiek annex bakkerij een nieuw stuk activiteit.

De opening had plaats op woensdagmiddag in een kring van genodigden en belangstellenden. De Van Elburgen uit den lande waren overgekomen om te zien wat hun neef, die het bedrijf aan de Tottenhamstraat bij Sluis 7 zo snel tot nieuwe bloei had gebracht, had gepresteerd. Burgemeester en mevrouw Van Splunder gaven van hun belangstelling blijk.