Op maandag 2 december 1940 werd het nieuw gebouwde werkkamp op ‘De Haar’ bij Heemse in gebruik genomen, aldus de Zwolsche Courant. Die dag namen 192 werklozen uit Den Haag en Rotterdam hun intrek in de barakken. Zij zouden te werk gesteld worden in de ontginnen in Ambt Hardenberg.

Het kamp op ‘De Haar’, later ‘Kamp Molengoot’ was opgericht als werkkamp voor arbeiders die vanuit de Rijksdienst voor de Werkverruiming, kortweg werkverschaffing, spit- en graafwerk verrichtten voor de Heidemij. Tot begin januari 1942 hebben werkeloze Nederlanders in het kamp gewoond. Zij moesten helpen bij het graven van het afwateringskanaal de Molengoot.