De Zeeuwsche kerkbode van 2 december 1949 schreef: Redding! Van een dominee, en een klein meisje. Ds. Veldkamp te Middelburg jubileert.

“Zwemmen als een bruinvis, preken als een profeet en schrijven als een ziener”. Dit bericht las een dominee toen hij gelogeerd was op de Brink in Heemse. Toen opeens een alarmgeschrei: Er ligt een kind in de Vecht. Ds. springt op, rent naar de Vecht, gooit zijn jas uit, en bedenkt zich niet maar stort zich in het ijskoude water, zwemt naar de drenkelinge, de 7-jarige Grietje Vasse, en redt haar van een waarschijnlijk gewisse dood. Wat een vreugde voor de ouders! Ik ben blij, dat ik het gedaan heb, zei dominee, vooral voor die moeder. De kleine Grietje liep op op de brug, struikelde, gleed onder de leuning door, en plonsde zo het water in. Het is heel best met haar. En de dominee (kandidaat Raven van Eindhoven) heeft ook geen hinder gehad van zijn onderduikeling in het koude water. Hij preekte ‘heel goed’ des middags, in gedeeltelijk geleende kleren. We zouden van hem ook kunnen zeggen, net als van ds. Veldkamp: hij zwemt als een bruinvis en preekt als een profeet.

Dit betrof Grietje Wilhelmina Vasse, geboren 24 december 1942 te Hardenberg, dochter van Johannes Vasse en Aaltje Jantina Kremer.