Op deze foto zien we rechts mr. L.A. van Splunder (burgemeester van Hardenberg) en links mr. C.P. van Reeuwijk (burgemeester van Ommen).

Op 2 februari 1973 werden in Hotel Nijhoving aan de markt te Hardenberg opnamen gemaakt voor het radioprogramma ‘Route A’ van de TROS.

De krant ‘Het Noord-Oosten’ schreef erover:
“Het radioprogramma dat zaterdag gewijd was aan ons gebied, is goed geslaagd. Het programma heeft ten doel het bevorderen van het toerisme, eventueel via een van de bekende ANWB- of andere toeristische routes. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het begrip ‘amusement’, dat in een bepaalde streek te vinden is en voorts streeft men er naar de streek waarin de route zich bevindt in de ruimste zin des woords positief te belichten.

In een kort vraaggesprek met iemand uit Bruchterveld en mevr. Makkinga uit Hardenberg werden veel lovende woorden gesproken over het wonen en werken in Hardenberg. De dertig leden tellende mondaccordeonvereniging EMS uit Bergentheim zorgde voor een fraaie muzikale bijdrage, wat beloond werd met een dankbaar applaus. Ook het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor was te beluisteren. In een vraaggesprek merkte burgemeester Van Splunder o.m. op dat wat de werkgelegenheid betreft er zogelijke aspecten zijn in kwalitatief opzicht. De stadsontwikkeling van Hardenberg ‘stad in steigers’ wordt gestagneerd door een Kroon-procedure (plan-Baalder). Ook merkte de burgemeester op dat Prins Bernhard ereburger van Hardenberg is en dat prins Claus destijds de officiële opening van ‘De Boshoek’ verricht heeft”.