aanbesteding Feddes De Krim.

Op 3 april 1929 vond de openbare aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw landhuis met pakhuis voor rekening van Hendrik Feddes uit De Krim. De nieuwbouw was ontworpen door architect Willem van Straten uit Coevorden (later woonachtig te Hardenberg). Het landhuis bestaat nog altijd en is tegenwoordig geadresseerd aan de Hoofdweg 42 in De Krim.

Aanbesteding. 
op WOENSDAG 3 APRIL a.s. om 3 uur in cafe Horstra te De Krim (O.) 
van het bouwen van een Landhuis met Pakhuis voor rekening van den heer Feddes, aldaar, in 2 perceelen.
Bouwwerk, Bestek en 2 Teekeningen à f 5. 
Verfwerk, Bestek en 1 Teekening à f 3, zijn verkrijgbaar bij ondergeteekende. Restitutie f2, Coevorden, 20 Maart 1929.
W. VAN STRATEN Architect 

Meer over de geschiedenis van die locatie leest u op onze website: