Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 0107_kleuterschool_Welgelegen.jpg
Foto dateert van rond 1960. Helemaal vooraan zit Jennie Schuldink. Rechts daarvan zit Fenna Schutte, met daarnaast Jennie Post, gevolgd door Liesbeth Wiskerke. Naast Liesbeth staat juffrouw Johanna Francina (Ans) Visscher. Links van de juf zit Albert Berenst met gevouwen handjes.

Op 3 januari 1955 werd de kleuterschool in ‘Huize Welgelegen’ geopend. Het Salland’s Volksblad schreef enkele dagen later:

Een groot aantal dames en heren had maandagavond de kou getrotseerd om aanwezig te zijn bij de officiële opening van de chr. kleuterschool, welke tijdelijk is ondergebracht in ‘Welgelegen’. Weinig zal de oude douairière, die als oudste inwoonster dezer gemeente overleed, vermoed hebben dat na haar heengaan deze villa onderdak zou bieden juist aan de allerkleinsten: een zuigelingenbureau, een kleuterschool…

Nog maar kort geleden kwamen de plannen op, nl. op het Oranjefeest te Heemse, zo vertelde ons de algemeen adjuncte mevr. Blok. Mevrouw Blok had mevr. Overeem hierover aangeklampt en kan dus de ‘geestelijke moeder’ van de kleuterschool worden genoemd. De volgende morgen heeft men direct mevr. Kampherbeek opgebled, waarna deze dames met jeugdige voortvarendheid de zaak op poten hebben gezet. Er werden al spoedig meer dan vijftig kinderen opgegeven, zodat er nu al een tekort aan ruimte is en men heeft laten afvallen wie straks naar de gewone school moeten.

0103_kleuterschool

De Vechtstreek van 7 januari 1955 meldde dat het voormalige ‘Scholtehoes’ in Heemse voortaan ook een kleuterschool herbergde.

Na het overlijden van de laatste barones, was het landhuis Welgelegen in 1953 verkocht aan de Nederlands Hervormde gemeente in Heemse. Het pand werd gebruikt als locatie voor kerkelijke vergaderingen en catechisatielessen, maar ook werden gedeelten ervan verhuurd. Zo vond de Oudheidkamer op de bovenverdieping een onderdak.