0303_oorlog_Fransen
In de Ommelander Courant van 6 maart 1795 lezen we:
“Zwolle, den 3 maart. Men verzekerd, dat er bij den Hardenberg een affaire is voorgevallen tusschen de Franschen en de Engelschen. Dat een gedeelte van de agterhoede der Engelschen was terug gekomen en op den Hardenberg was aangerukt, de Franschen die aldaar maar in een klein aantal waren, daar uit eerst zouden hebben moeten retireeren, dog dezelve uit Coevorden en Ommen versterking bekomen hebbende, hadden zij de Engelschen daar weder uit gedreven”.

Om dit bericht te kunnen duiden, is het handig de toenmalige situatie te schetsen. Na de revolutie in 1789 begon Frankrijk enkele jaren daarna met forse uitbreiding van het Franse grondgebied. In 1793 verklaarde Frankrijk ons land de oorlog. Door de patriotten werd de komst van de Fransen juichend tegemoet gezien: zij zouden een vernieuwing brengen.

De Staatsen, de orangisten, werden in hun strijd tegen de Fransen gesteund door Britse-Hessische-Hannoverse geallieerden. In de winter van 1794-1795 marcheerden de Fransen over de bevroren rivieren de Noordelijke Nederlanden binnen. Revolutionaire comité’s namen de macht over en orangistische hoogwaardigheidsbekleders vluchtten, maar werden in het algemeen ongemoeid gelaten. De nieuwe patriottische regering veranderde de naam van de Republiek in die van “Bataafse Republiek.”

De Bataafse Republiek was uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat erfstadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht. Vijf dagen later dwongen de Franse troepen, aangekomen bij Den Helder tot de overgave van de Nederlandse vloot aan de Franse cavalerie. Eind januari 1795 waren ook Hattem, Kampen en Zwolle revolutionair. Op 14 februari stonden de troepen voor de stad Groningen. Het Engelse leger verliet de Republiek via Embden.

Kennelijk was een deel van de achterhoede van de Engelse geallieerden afgesneden van de hoofdmacht, want nog op 3 maart 1795 waren ze in de omgeving van Hardenberg. Daar streden ze tegen de Fransen die Hardenberg bezetten. Volgens het krantenbericht was er maar een klein aantal Franse soldaten in Hardenberg en lukte het de Engelsen om ze te verdrijven. Toen de Fransen echter versterking kregen uit Coevorden en Ommen, kregen ze Hardenberg weer in handen en werden de Engelsen verdreven…
Daarmee was Hardenberg voor heel even het strijdtoneel van ‘wereldmachten’, nu al weer enkele eeuwen geleden…