Deze kwitantie werd op 5 januari 1903 ondertekend door Paul Wamelink in zijn hoedanigheid als directeur van de Maatschappij tot Uitgaaf van het Salland’s Volksblad. Het stuk is bewaard gebleven in de collectie Stegeman die onze stichting in september 2021 werd geschonken. De kwitantie uit 1903 was uitgereikt aan Hendrik Stegeman te Ane voor de betaling van tien gulden als storting voor een aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de krantenmaatschappij. De eerste editie van de krant was op zaterdag 29 november 1902 verschenen.