Op 5 oktober 1775 besloten de burgemeesters van Hardenberg in te stemmen met de verkoop van drie armenhuisjes van en door de diaconie. Tegelijkertijd besloten ze dat de armen, die voortaan van de armenkas ’trekken’ (door de diaconie worden bedeeld), op hun arm een grote rode letter A moesten dragen. Droeg men dat niet, dan mocht de diaconie geen onderstand verstrekken…