Op woensdag 7 maart 1962, vandaag precies zestig jaar geleden, vond de officiële openingshandeling plaats van het nieuwe metaalbedrijf De Boer in Hardenberg. De opening werd verricht door burgemeester De Goede. Het Twentsch dagblad Tubantia besteedde er de volgende dag aandacht aan:

Burgemeester H. J. de Goede van Hardenberg heeft gistermiddag op het industrieterrein in zijn gemeente de nieuwe fabriek van De Boer Technische Metaalprodukten voor geopend verklaard. Precies vijftien jaar nadat dit metaalbedrijf in een bescheiden houten schuurtje aan de Adamsweg te Hengelo haar bestaan begon, is de uit haar latere behuizing aan de Binnenhavenstraat gegroeide fabriek gisteren officieel gestart met haar verdere ontplooiing in Hardenberg. Dat dit toeleveringsbedrijf Hengelo heeft verlaten, komt voornamelijk door personeelsgebrek, terwijl de gemeente Hardenberg de vestiging van De Boer binnen haar grondgebied onder meer gestimuleerd heeft door een terrein ter beschikking te stellen tien keer zo groot als de 1000 m2 aan de Binnenhavenstraat te Hengelo. Veertig man personeel heeft thans in Hardenberg de beschikking over een ruim opgezette en modern ingerichte fabriek.

Burgemeester De Goede wenste het bedrijf geluk met het derde lustrum en sprak de hoop uit dat de nieuwe fabriek vele bloeiende jaren tegemoet zal gaan. Spreker wees erop dat de opening van het bedrijf samenviel met de viering van de „Dag van Europa”. „Hardenberg ligt aan een niet door iedereen ontdekte Europese verkeersader Amsterdam-Noord Duitsland”, aldus de burgemeester, die een pleidooi hield voor drastische modernisering van het Nederlandse wegennet. „Wij zijn blij met de vestiging van uw bedrijf in Hardenberg. Het draagt er toe bij onze welvaart te verzekeren en onze groeiende agrarische bevolking in de toekomst bestaansmogelijkheden te geven. Voor Hardenberg en voor u is dit „De dag van De Boer”. Hopelijk zal uw bedrijf net zo goed in deze gemeente passen als de precisieschroeven in de moeren, die u onder meer vervaardigt”, zei de burgemeester, die daarna het bedrijf officieel voor geopend verklaarde. Directeur U. de Boer sprak de wens uit dat de fabriek zou aarden in de nog wat vreemde omgeving. „Wij trachten bij te blijven in de steeds toenemende specialisatie op de Europese markt”, aldus de directeur, die de genodigden daarop uitnodigde het bedrijf te bezichtigen. Daarna recipieerde de directie in de fraaie kantine van de nieuwe fabriek.

Opmerkelijk is dat in de onmiddellijke nabijheid van het metaalbedrijf De Boer in Hardenberg een tweede fabriek die uit Hengelo stamt in aanbouw is, namelijk de NV Bejah. Dit bedrijf van de heer B. Jansema uit Hengelo is destijds ook wegens personeelsgebrek uit Hengelo vertrokken naar Tubbergen, maar wordt thans groter opgezet in Hardenberg. Het pand van De Boer aan de Binnenhavenstraat te Hengelo wordt door het bedrijf nog in reserve gehouden om er in de toekomst eventueel een gedeelte van de productie te hervatten.