Het Gereformeerd gezinsblad van 10 juni 1959 meldde: “In Hardenberg is maandagmiddag 8 juni jl. het eerste flatgebouw ter plaatse geopend. Het bevat 74 woningen.

De opening werd verricht door het lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel G.A.R. von Pickartz. Deze zeide ondermeer dat op het stuk van woningbouw het oosten des lands achterblijft bij de rest. Ter bestrijding van de woningnood opperde hij het denkbeeld, spaarsystemen voor werknemers te ontwerpen die hen in staat zouden stellen eigen woningen te verkrijgen. Dit zou binding aan het bedrijf en een goede vrijetijdsbesteding – het verzorgen en onderhouden van de woningen – met zich meebrengen.”

Deze eerste flats waren gebouwd aan de Karel Doormanlaan en de M. Harpertszn. Trompstraat. Von Pickartz kreeg de sleutel overhandigd door Corrie de Goede, het dochtertje van Hardenbergs burgemeester.