Anne Marie op de Haar.

Op 8 november 1946 werd de Hardenberger Gymnastiek Vereniging (HGV) opgericht. Dat gebeurde in de kantine van de Eltem, de toenmalige textielfabriek aan de Burgemeester Schuitestraat.

Onderstaande foto is gemaakt tijdens het 15-jarig bestaan van de vereniging. De feestelijkheden vond toen plaats in zaal Potgiesser aan de Markt in Hardenberg.

De groepsfoto met bovenaan bij de vlag, links Anton Meijer en rechts Rein Dorman. Geheel rechts gymleraar Sietze Dijkstra.
Tweede rij v.l.n.r.: Aaltinus Dorman, Gert Kremer, Gerrit Dorgelo, Eg Hultink en Lambert Smit.
Onderste rij v.l.n.r.: Jan Harm Hultink, Albert Dorman, Gerrit Veneman en Ab Hultink [Baalder].