Deze fraaie kleurendia hebben we opgenomen in ons boek ‘Toen geluk nog heel gewoon was’, deel 1, pag. 43: Op de Voorjaarsmarkt in Hardenberg. De Haarlemmer Spekslager – de heer R.H. Spijker uit Slagharen – heeft hier zijn prachtige Ford truck met V8 motor geparkeerd op het tegenwoordige Klepperplein. Rechts op de achtergrond de oude muziektent. Op het eigenlijke marktterrein mochten geen fietsen worden geplaatst. Dat werd iedereen duidelijk gemaakt door het bord rechts onder: ‘Verboden zich met een rijwiel op het marktplein te begeven’.

Het Noord-Oosten van 9 november 1962:
“De heer R. Spijker te Slagharen, die grote bekendheid verwierf als ‘de Haarlemmer Spekslager’, heeft in verband met de opening van zijn tweede slagersbedrijf met groot slacht- en verwerkingshuis, een persconferentie gegeven in Hotel Koeslag. Hij gaf daarbij uiteenzetting van de mogelijkheden, die zijn bedrijven bieden om bij grotere omzetten tot lagere prijsnoteringen te komen. Hij deelde daarbij tevens mee, dat zijn gedragslijn steeds is om de marktprijzen te volgen. Nu het rundvee zoveel goedkoper is geworden, kon hij de prijzen van het vlees en de vleeswaren ook aanzienlijk verlagen, hetgeen hij naderhand aan de hand van een bedrijfsoverzicht nader aantoonde.

De heer Spijker gaf eerst een toelichting over zijn opmerkelijke bedrijfsvoering. Aanvankelijk begon hij te Slagharen heel in het klein met de verkoop van spek. Als kind was hij opgegroeid in het slagersbedrijf van zijn vader te Slagharen, maar door diens vroegtijdig overlijden was hij Nederland doorkruist, werkte geruime tijd in Duitsland en kreeg in tal van slagersbedrijven een uitnemende opleiding. Zijn werkzaamheden in Haarlem hadden hem genoopt in Slagharen de naam van ‘Haarlemmer spekslager’ te kiezen, onder welke naam hij de markten in deze contreien bezocht.

In die jaren was er een grote belangstelling voor spek en hij verkocht dit bij grote hoeveelheden tegelijk, tegen scherpe prijzen, zodat hij steeds meer naam begon te maken. De kleine huisvesting te Slagharen werd al spoedig verwisseld door een bedrijf met iets grotere omvang, waarna hij zich vestigde in het tegenwoordige zakenpand aan de provinciale weg, dat echter ook al spoedig te klein bleek te zijn.

De ontwikkeling der tijden bracht mee dat Spijker andere wegen ging zoeken. De vraag naar spek werd minder en Spijker ging zich daarnaast toeleggen op het verkrijgen van flinke omzetten in vleeswaren. Onder vleeswaren worden vrijwel alle verduurzaamde vleessoorten verstaan, ook met zout en kruiden bewerkt vers gehakt. De omzetten namen toe en het bedrijfspand te Slagharen werd voor de verwerking van de producten eigenlijk te klein. Zodoende ging hij over tot aankoop van het bedrijf van de familie Smit te Lutten, dat van een moderne slagerswinkel was voorzien. Hier was ook voldoende ruimte voor verdere uitbouw.”