Deze aantekening vinden we in een van de oude kerkboeken van Hardenberg. Op 1 april 1767 werd de tweeling Derk en Elisabeth gedoopt, zoon en dochter van Willem Goes en Anna Kole. De predikant tekende erbij aan:

NB. De ouders van deze twelingen waren hier gekomen om te reisen naar Barrien in Hanover, doch op reis de vrouw hier op den Hardenb(erg) in de kraam gekomen zijnde, waren voornemens nu weder na Bommel te keren. De vader heeft aan mij vertoond een attestatie dat in den huwelijken staat bevestigd waren te Bommel de 7 august(us) 1763, getekend door P. Bonte, predik(ant) te Bommel, de 10 octob(er) 1766. En teffens een attestatie getekend door P. Bonte dat twee van zijne kinderen gedoopt waren in de geref(ormeerde) kerk te Bommel, het ene Alida genaamt den 30 octob(er) 1763, het andere Willem, geboren den 26 jan(uari) en gedoopt de 2 febr(uari) 1766.