Op 1 februari 1933 werd het gebouw van de Hardenberger Bank officieel geopend. De krant ‘De Vechtstreek’ wijdde er een bijdrage aan:

N.V. Hardenberger Bank in de Voorstraat.

Opening van het nieuwe bankgebouw. Woensdag 1 februari is het nieuwe gebouw van de N.V. Hardenberger Bank in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan kwamen in de bestuurskamer bijeen directeur, commissarissen en rechtskundig adviseur van de instelling; ook waren uitgenodigd de oud-directeur de heer Prins, de architect Boxman te Nijverdal, de aannemers de heren Van den Berg en Lenters, de heren Scheffer, Otten en Coes, die resp. voor glas- en schilderwerk, voor dakbedekking en waterleiding en voor de elektrische installatie hadden gezorgd en de plaatselijke pers.
De voorzitter, de heer J. Grooters, sprak in deze eerste der wekelijkse vergaderingen in het nieuwe gebouw een hartelijk welkomstwoord. In ’t bijzonder feliciteerde hij de directeur, de heer Koeslag, met deze lang verbeide dag: de primitieve wijze van bediening door een loketje en een knipje op de deur is nu voorbij; er is nu een inrichting, praktisch en degelijk, zoals de tegenwoordige tijd vraagt. Met vertrouwen, zo zei de heer Grooters, werd de heer Koeslag de verdere zorg voor de kantoren overgedragen, diens attentie en liefde voor de arbeid was daarvoor een waarborg. Ook tot de medebestuursleden sprak de heer Grooters zijn hartelijke gelukwensen, daarbij de hoop uitende dat de samenwerking steeds prettig en de groei der bank bestendig zou zijn: de zich steeds uitbreidende relaties zijn een bewijs, dat de bank in een behoefte van de middenstand voorziet.

De heer Grooters uitte zijn waardering over het werk van de ontwerper-architect de heer Boxman: uitwendig is het gebouw een sieraad voor de plaats, inwendig voldoet het aan de moderne eisen! De heer aannemers werd dank gebracht voor de serieuze wijze waarop door hen het werk is verricht. Ook tot de vroegere directeur, de heer Prins, die de bank ook na zijn aftreden onderdak verschaft had, richtte de heer Grooters een vriendelijk woord. Vervolgens werd nog door verschillende heren het woord gevoerd. De burgemeester sprak als commissaris en als hoofd der gemeente. Waar dit het vierde publieke gebouw, in zijn toch betrekkelijk kort bewind geopend, bracht hij verband tussen school en bank: het kind van vandaag en de man van morgen! De openbaring van opgewekt leven in zijn gemeente was hem een verheugenis.

Links Trijntje Brunink en rechts Geertje Prins bij de entree van de Hardenberger Bank (links) en de tandartspraktijk van Schipper (rechts).