Op 10 september 1799 werd het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen Jan Hendrik Zweers uit Hardenberg en Maria Welink uit Eerde.

Drie weken ervoor, op 26 augustus, was het verloofde stel in het Gerichte verschenen voor secretaris Antoni van Riemsdijk, met verzoek om in ondertrouw te worden opgenomen. Daarvoor had het stel toestemming gekregen van de ‘Representanten der Municipaliteit’, de heren H. Leuveling en Berend Zweers.

Jan Hendrik Zweers was op 3 mei 1767 gedoopt te Hardenberg, als zoon van Engbert Zweers en Aaltje Goris. Helaas overleed Jan Hendrik al op 42-jarige leeftijd. Uit het begraafregister blijkt dat hij op 9 februari 1810 werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede.

Weduwe Maria Welink stierf op 24 december 1842 in de Fortuinstraat te stad Hardenberg. Dankzij het kadaster weten we ook waar zij destijds haar woning bezat.