Uit het “Deventer Dagblad” van 11 december 1875:
“De postkar van Koevorden kon zondagavond, wegens de gevallen sneeuw, niet verder komen dan tot den Hardenberg. Daar hebben de conducteurs en de postiljon ruggelings tegen elkander plaats genomen op een ladder, waarvoor een paard gespannen was en zoo hebben zij de postpakketten te Zwolle aangebracht, waar zij 8 uur later dan gewoonlijk aankwamen, na den geheelen nacht onder storm en jachtsneeuw op de ladder te hebben doorgebracht…”