Deze advertentie werd afgedrukt in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 12 augustus 1845. De volledige apotheek van wijlen huisarts (en notaris en burgemeester) Antoni van Riemsdijk werd onderhands te koop aangeboden door zijn zoons Frans Willem en Gerrit Willem van Riemsdijk.