1212_Tiebert


In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 16 december 1861 lazen we:
“Hardenberg. Gisteren, 12 december, heeft onder de buurtschap Loozen, gemeente Gramsbergen, een treurig onheil plaats gehad. De echtelieden T., landbouwers, hadden zich van huis begeven om een geslagt varken af te leveren en de zorg voor hunne beide zeer jeugdige kinderen aan eene dienstbode overgelaten. Doch terwijl deze met het jongste zich buiten de woning begaf, liet zij het oudste der beide kinderen alleen bij het vuur achter, met dat noodlottig gevolg dat de beklagenswaardige ouders bij hunne tehuiskomst het kind door brandwonden bijna stervende vonden. Het kind is dan ook spoedig daarop bezweken. Eene ernstige waarschuwing voor ouders om de zorg voor hunne kinderen slechts noode aan anderen over te laten”.

Het dramatisch ongeluk overkwam de anderhalf jaar oude Evert, het zoontje van akkerbouwer Hendrik Jan Tiebert en Jennegien Kelder en het tweelingbroertje van Aaltjen.