Op zaterdag 12 mei 1923 vond de openbare aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw gemeentehuis te Gramsbergen, naar een ontwerp van de Coevorder architect Joh.D. Meppelink. Het oude raadhuis bevond zich ten huize van de burgemeester en was veel te klein geworden. Burgemeester Van Riemsdijk had de grond, benodigd voor de bouw van het nieuwe raadhuis, gratis beschikbaar gesteld. Het – sinds 2001 voormalige – gemeentehuis is nu geadresseerd aan de Esch 1 en aangewezen als gemeentelijk monument.

Advertentie in lokale kranten

In het archief van de familie Stegeman (ons geschonken in oktober 2021) worden het originele bestek en de oorspronkelijke blauwdruk bewaard. De Stichting Historische Projecten heeft de archiefcollectie in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Hardenberg, alwaar de originele stukken kunnen worden geraadpleegd (toegang 086).

Blauwdruk van het nieuwe gemeentehuis
Bestek van het nieuwe gemeentehuis