Op zaterdag 12 november 1910, ’s middags om 12 uur, werd door het bestuur van de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Stad Hardenberg in het café Frijling aanbesteed: het bouwen van een pakhuis aan de Stationsstraat te Hardenberg.

Genoemd pakhuis bestaat nog altijd, hoewel het al decennia geleden is verbouwd tot woonhuis. Het is thans geadresseerd aan de Stationsstraat 33a. De geschiedenis van het voormalige pakhuis, dat de welluidende naam ‘Aurora’ zou dragen’, leest u op onze website.