Heden behaagde het den Heere ons nog in leven zoo dierbaar kind ARENDJE, door den dood van onze zijde weg te rukken. Kinkhoest was haar ziekte; doch een strijdperk van 20 uren in koorts en termijnstuipen was haar laatste tijdelijk leven. Zwaar valt ons dit verlies doch de Heere geve ons maar genade om Hem te zwijgen, Wiens doen zij enkel majesteit en heerlijkheid.
SIPCULO (Ambt Hardenberg), 12 September 1876.
E. ZOMERMAAND. L. ZOMERMAAND-WUBBEN.
Algemeene kennisgeving.

Op 12 september 1876 overleed de kleine Arendje Zomermaand te Sibculo aan kinkhoest. Precies een jaar en een dag later, op 13 september 1877, beviel Lummigje Zomermaand-Wobben van een volgende baby. Ze noemden haar: Arendje.