Op 12 september 1952 opende Jac. van Laar zijn nieuwe bakkerij aan de Fortuinstraat. Het Salland’s Volksblad schreef:
“Zoals bekend, is door bakker Jac. van Laar te Baalder indertijd een pand aangekocht in de Fortuinstraat. Thans is het zover, dat het huis kon worden betrokken. De heer Van Laar heeft de woning keurig laten opknappen en hoopt vrijdag a.s. zijn zaak te openen. Ter gelegenheid daarvan heeft hij voor de klanten een speciale attractie bedacht, die wel ‘in de smaak’ zal vallen! We wensen hem goede zaken.”

En de krant “De Drie Dorpen” meldde: “In de jaren na de oorlog is Hardenbergs middenstand altijd buitengewoon actief geweest. Geen kosten of moeiten werden gespaard om zowel het in- als exterieur te verfraaien. Talrijke zakenmensen voerden ingrijpende verbouwingen uit, waardoor de Voorstraat een prachtig aanzien kreeg. Een der eerste verbeteringen in de Fortuinstraat is de bakkers- en kruidenierszaak van Van Laar. De heer Jacob van Laar heeft hier thans zijn zaak uit Baalder ondergebracht in de voormalige bakkerij van de heer Otten. Het interieur is geheel vernieuwd, terwijl ook de etalage een keurige aanblik biedt.”
Bakker Jacob van Laar was voordien gevestigd in het winkelpand bij het huidige café Mulder in Baalder. Hij was gehuwd met Johanna te Hennepe. Jacob overleed op 17 januari 1969, op 58-jarige leeftijd.