J. A. Dijk Hardenberg Rijwielen, Motoren, Automoblelen, Auto te huur Teletoon NO. 32.

Het Salland’s Volksblad van 13 december 1912 meldde:“Hardenberg. Naar we vernemen is door den heer J.A. Dijk te Uelsen een gedeelte tuin van molenaar Lambert Hamberg alhier aangekocht tegenover de boterfabriek, ten einde aldaar een fietshandel op te richten”.De nieuwe rijwielhandel verrees op de hoek van de Stationsstraat en de Gramsbergerweg. Het werd gebouwd naar een ontwerp van de Dedemsvaartse architect K.A. Hakkert en staat er nog altijd. De laatste jaren is het pand in gebruik als café Sevens.

De volledige geschiedenis van het pand leest u op onze website.