Het Salland’s Volksblad van 13 januari 1922 bevat deze advertentie:
Notaris Zwamborn is voornemens zaterdag 28 jan. om tien uur bij den heer Bos te Rheezerveen, huize ‘Ceres’ aan de Elfde Wijk, Schutwijk te verkoopen wegens vertrek naar elders: de geheele boerenvoortvaring van bijna nieuwe bedrijfsinventaris enz. enz.

Ceres is nu geadresseerd aan de Elfde Wijk 40.