Vrijdagavond 15 januari vond in MFC De Horst in Sibculo de presentatie plaats van het nieuwe boek ‘Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat’. Het eerste exemplaar werd door oud voorzitter Jan Willem Lucas aangeboden aan de burgemeester. Het boekwerk telt 176 pagina’s en is geschreven door Klaas Oosterkamp in opdracht van Stichting ‘Regiofonds Dooze & Dorp’.

De vereniging ‘Het belang van den landarbeider’ werd op 28 maart 1919 opgericht door de gemeente Ambt Hardenberg. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was de werkeloosheid in het oosten van ons land schrikbarend hoog en de levensomstandigheden waren slecht. Daar moest uiteraard wat aan gedaan worden. De vereniging beoogde de werkeloosheid te bestrijden en het erbarmelijke bestaan van de landarbeider te verbeteren. De vereniging stelde zich mede als doel om op basis van de Landarbeiderswet het verkrijgen van ontroerend goed door de landarbeider te bevorderen. Alles werd voortvarend aangepakt.

De Hardenbergse schrijver van het boek, oud-onderwijzer Klaas Oosterkamp, heeft een jaar lang alle gegevens, verhalen en foto’s bijeengebracht. Niet alleen uit archieven, maar ook van (voormalige) landarbeiders, hun kinderen, kleinkinderen en andere betrokkenen. Jan Willem Lucas bedankte de auteur voor het vele werk dat hij verricht heeft. Door dit ruim geïllustreerde boekwerk blijft de geschiedenis bewaard voor de volgende generaties. Het boek is te koop bij boekwinkel Heijink in Hardenberg. Meer info en foto’s op: http://vechtdaldichtbij.nl/van-landarbeidersbelang-tot-mec…