Op vrijdag 15 november 1957 werd de N.V. Hardmetaalfabriek ‘Wallramit’ officieel geopend door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, de hoogedelgestrenge heer ir. J.B.G.M. ridder de Van der Schueren. De nieuwe fabriek was gebouwd aan de toenmalige ‘Verlengde Bruchterweg’ (nu Bruchterweg 100).

In de IJmuider Courant van 16 november 1957 lezen we:
“Bij de opening van de nieuwe fabriek te Hardenberg van de Hardmetaalmaatschappij N.V. Wallramit te Maassluis heeft de president-directeur dezer n.v., de heer M.A. Mühleisen, vrijdag gezegd dat de directie genoopt was naar andere gebieden om te zien, omdat zij arbeidsschaarste te Maassluis vreesde als gevolg van de vestiging en uitbreiding van grote industrieën aldaar. Het Ministerie van Economische Zaken maakte de directie attent op de mogelijkheden in Noordoost-Overijssel. De heer Mühleisen meent dat er hier de eerste jaren nog volop werk zal zijn voor zijn bedrijf, dat behoort tot de toeleveringsbedrijven. De burgemeester van Hardenberg, de heer J.A.M. van Oorschot, zei dat zevenhonderd inwoners van zijn gemeente buiten hun woonplaats werken. De vestiging van de nieuwe fabriek opent onder meer mogelijkheden voor jongelui die van de technische school komen. Namens het Industrieschap Noordoost-Overijssel sprak burgemeester De Goede van Gramsbergen.”