De Provinciale Drentsche en Asser courant van 18 augustus 1869 meldde dat in De Krim bij winkelier Horstra de eerste brievenbus werd geplaatst.

Gramsbergen, 16 Aug. De veenkolonie aan de Lutterhoofdwijk in de Anerveensche veenen in deze gemeente, ook wel de Krim genoemd, wijl, met de exploitatie dier veenen in het jaar 1855, toen tijdens den oorlog in de Krim die naam op lippen was, een begin gemaakt, neemt sterk in bevolking toe (zij telt reeds meer dan 400 inwoners,) zoodat daar groote behoefte aan eene brievenbus bestaat. Op verzoek belangstellenden is daar thans eene bus geplaatst ten huize van den winkelier T. Horstra. De brievengaarder van hier moet deze van hedenaf dagelijks ligten.