Op 16 juli 1890 werd ‘de eerste veearts’ van Gramsbergen begraven. Jan Marsman, echtgenoot van Johanna Timmerman, overleed op 50-jarige leeftijd in Ane, alwaar hij ook was geboren.
Bijgaand artikeltje verscheen in de Dedemsvaartsche Courant.


GRAMSBERGEN, 
17 Juli. Gisteren werd alhier ter aarde besteld het stoffelikk overschot van den landbouwer J. Marsman, die sedert tal van jaren als gepatenteerd veearts gewichtige diensten heeft bewezen, niet alleen aan de veehouders in deze gemeente, maar ook aan velen in omliggende streken. Vooral bij verlossingen, was hij door eene veeljarige ondervinding, eenig in zin soort, en waar ook geroepen, al whet ook te midden in den nacht steeds was hij gereed. 
Daar men nu van geneeskundige hulp bij 't vee verstoken en de plaatsen waar die te verkrijgen is, bij dringende gevalIen, te ver afgelegen zijn, hoopt men het Gemeentebestuur alle moeite zal doen om hier wederom een geëx. veearts te krijgen, hetgeen van het hoogste belang is voor den belangrijken veestapel in deze streken.