Op 16 oktober 1970 vond de officiële openingshandeling plaats van het dorpshuis in Bruchterveld. Het Noord-Oosten schreef daarover:
“Het spreekt vanzelf dat de officiële opening van dit gebouw met enig feestelijk vertoon gepaard is gegaan. Ter illustratie van deze opening werd burgemeester Van Splunder gevraagd om twee linten door te knippen, die de geheim gehouden naam van het gebouw onthulden. Met algemene instemming werd de naam ‘Heujmansbelt’ begroet en de burgemeester veronderstelde dat boer Rotman wel nooit zal hebben gedroomd dat op dit punt van Bruchterveld zoiets tot stand zou komen. Er is een ontmoetingscentrum voor de burgerij tot stand gebracht en de burgemeester prees in dat verband de eendrachtige samenwerking in de plaats.”

De Bruchtervelders hadden er allemaal de schouders onder gezet om een eigen voorziening te realiseren. Ze legden maar liefst ruim 30.000 gulden op tafel, afkomstig van 190 personen.

De krant vervolgde:
“Reeds op 2 februari 1925 was een commissie benoemd om te komen tot de bouw van een lokaal voor verenigingsgebruik. Leden daarvan waren A.J. Hulzebosch, A.J. Ribberink, M. Muis, A. Noppers, Johs. Muis, G.W. Grimmerink, J.H. Hamberg en G. Arends. Hadden zij toen maar gebouwd, verzuchtte de voorzitter. Helaas, ze hebben het niet gekund. In 1962 hebben A.J. Godeke, meester De Gooij en meester Van der Meer opnieuw aandacht aan die zaak besteed. Op 30 mei 1967 passeerde de stichtingsakte voor de totstandkoming van het verenigingsgebouw. Bestuursleden waren D.J. Schepers, G.J. Muis, J.H. Stegeman, B.J. Lubbers, G. Hulzebosch, J. Hamberg, J. Prenger, A.J. Godeke en K.K. van der Meer.

De muziekvereniging ‘Excelsior’, de trots van Bruchterveld, zette de opening luister bij met haar optredens. De krant besloot het artikel met:

“De vereniging hoeft nu niet langer te repeteren in een lijkwagenhuisje, maar kan door de totstandkoming van het dorpshuis voortaan in een riant gebouw oefenen.”