Dit oude rode lakzegel wordt op dit moment via Ebay te koop aangeboden. De verkoper uit Königswartha geeft aan dat het zegel afkomstig is van Stadt Hardenberg Nörten in Duitsland…

Niets is echter minder waar. We hebben het zegel bestudeerd en geconcludeerd dat het toch echt afkomstig is uit ‘ons Hardenberg’. Op het rode waszegel zien we in het midden duidelijk de schutspatroon van stad Hardenberg: St. Stephanus, onder een gewelf, met een boek in zijn linkerhand.

Het randschrift vermeldt (van rechtsboven, naar rechtsonder, en vervolgens van linksonder naar linksboven): S’ OPIDI DE I’ – H’DEBERCH

Voluit: sigillum opidi de Hardenberch
Vrij vertaald: stadszegel van Hardenberg

In het boek ‘Repertorium van de stadsrechten in Nederland’ (uit 2012) worden alle bekende stadsrechten vermeld, incl. de oudst bekende zegels van alle steden. In het boek lezen we o.a. dat het oudst bekende zegel van de stad Enschede dateert uit 1341 (sigillum opidi Enschede) en dat van Ommen uit 1336 (sigillum oppidi Ommensis).

In datzelfde boek lezen we:
“Hardenberg. Oudst bewaarde zegel, anno 1458, met afbeelding: H.Stephanus staande onder gotische nis, zijn rechterhand geheven, in de linkerhand een boek. Randschrift: onbekend”.

Het randschrift is nu dus wel bekend…: S’ OPIDI DE I’ – H’DEBERCH.

Onze stichting zou het, naar alle waarschijnlijkheid uit de veertiende of vijftiende eeuw daterende, zegel (incl. verzendkosten: € 30,-) graag verwerven, maar daarvoor zijn we op zoek naar sponsoren, want onze ‘schatkist’ is zo goed als leeg… 

Inmiddels is het zegel aangekocht. Een vrije gift is natuurlijk nog steeds welkom op onderstaand rekeningnummer.