Op 17 februari 1959 werd de plaatselijke VVV heropgericht, een afdeling van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer. Hardenberg was toen nog niet zo bekend als recreatieplaats.

Het Salland’s Volksblad schreef enkele dagen later:
“Een kleine 50 man hadden gevolg gegeven aan de oproep in een huis aan huis verspreide folder om naar zaal Koeslag te komen, teneinde de oprichting van een vereniging voor vreemdelingenverkeer te bespreken. De burgemeester, die de samenkomst leidde, zei dat deze voortkwam uit een gesprek hier en een gesprek daar, zodat niet bepaald namens een instantie een welkom kon worden gesproken.
Tenslotte werd met 44 leden een vereniging opgericht. Uit een lijstje met namen dat de voorzitter had gekregen, werd het voorlopig bestuur gevormd en wel uit de heren Lutjeharms, Triemstra, Akkerman, B.J. Cramer, A. Santman, C. Wamelink, Johannes, D.A. Oostenbrink, A. Mulder, Baalder. Daar de heren Cramer en Oostenbrink voor de eer bedankten, werden in hun plaats aangewezen de heren A.E. Mulder te Heemse en J.H. Overweg”.

Al voor de oorlog bestond er een dergelijke vereniging, opgericht op 25 juni 1934. Die was kennelijk ter ziele gegaan, waarschijnlijk tijdens de oorlogsjaren.

Aanvankelijk was de ‘nieuwe’ VVV gevestigd in een kantoor bij Seinen aan de Gramsbergerweg. Daarna verhuisde men naar het oude stadhuis aan de Voorstraat en weer later trok men in bij het reisbureau De Globe.
Toen Hardenberg in 1978 de grens van 30.000 inwoners passeerde en het toerisme was uitgegroeid tot een belangrijke economische peiler, besloot de VVV een nieuw eigen onderkomen te laten bouwen. Dat nieuwe pand werd op 28 november 1979 officieel geopend.