Viaduct over weg Ane-Gramsbergen opengesteld
Donderdagmiddag heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir A.G. Maris, het viaduct (in rijksweg 34) over de provinciale weg Ane-Gramsbergen officieel in gebruik gesteld, waarmede het weggedeelte Wittepaal-Coevorden werd voltooid. Bij deze plechtigheid waren o.m. aanwezig de commissaris der koningin in Drenthe, de gedeputeerden van Drenthe en Overijssel, de gemeentebesturen van Coevorden, Hardenberg, Gramsbergen, Emmen, Sleen en Schoonebeek, benevens de oud-hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, F.S. Langemeijer, de ontwerper van dit viaduct. Terwijl het gezelschap zich naar het hoogste punt begaf, speelde een boerenkapel uit Gramsbergen vrolijke marsmuziek. De heer Maris zeide dat door deze openstelling, het laatste obstakel wordt weggenomen ineen geheel nieuw, ongeveer 18 km lang wegvak, waardoor een betere verbinding tussen het Oosten der provincies Overijssel en Drenthe een feit is geworden. Deze weg zal ongetwijfeld een rol van betekenis gaan spelen in de ontwikkeling vooral van Z.O.-Drente en N.O.-Overijssel.

Hierna knipte ir Langemeijer het lint door en verklaarde deze het viaduct voor geopend. De kapel bracht hierbij het volkslied ten gehore, waarna de burgemeester van Gramsbergen, de heer J.H. de Goede, namens het gemeentebestuur en de bevolking zijn blijdschap uitsprak met de voltooiing van dit weggedeelte, waardoor Gramsbergen wordt ingeschakeld in een groter geheel. Charmante boerinnen deelden tenslotte met kwistige hand souvenirs uit die dankbaar door de gasten aanvaard werden.