0617_armenhuisjes

Op 17 juni 1932 besloot de gemeenteraad van Stad Hardenberg tot aankoop van een vijftal onbewoonbaar verklaarde woningen op de Pothof voor de prijs van 1000 gulden. Die woningen waren eigendom van de diaconie van de hervormde gemeente en stonden bekend als ‘de armenhuisjes’.

De bedoeling was de huisjes af te breken, maar door de nodige verbeteringen aan te brengen (kosten 500 gulden) konden ze toch nog in bewoonbare staat worden gebracht. De bewoners waren toen o.a. de alleenstaande Jan Breukelman (woning B-42), diens broer Gerrit Jan Breukelman (B-43, later Pothofweg 7) en Gezina Geugies (B-44, later Pothofweg nr. 9). De huren waren alleszins schappelijk te noemen. Gezina betaalde slechts vijftig cent per week en haar buren f. 1,25 per week.

De woningen werden in 1959 afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Nu geadresseerd aan de J.C.J. van Speykstraat.

0617_armenhuisjes2