Het Noord Oosten van 21 december 1962 meldde:
“Burgemeester De Goede heeft dinsdag de Bejah fabriek van de bekende sportman Ben Jansema officieel geopend. Deze fabriek werd reeds geruime tijd geleden in gebruik genomen, maar inmiddels ook alweer uitgebreid.”

Een week later schreef dezelfde krant:
10 jaar Bejah fabriek
“Een vrolijk stel mensen is dat daar bij de BEJAH-fabriek te Hardenberg. Het moet hun al bijster slecht gaan, als ze in iedere voorkomende gebeurtenis de vrolijke noot niet weten te ontdekken. Tien jaar BEJAH. Een tweede nieuwe hal bijgebouwd. Nu was alles klaar voor een plechtige officiële opening van de Hardenberger fabriek. En het was enorm zoveel mensen daar belangstelling voor toonden. Door middel van het overhalen van een handle stelde burgemeester De Goede een elektromotor in werking die de beide grote deuren van de nieuwe hal wagenwijd open zetten.”

Het bedrijf was al in 1947 opgericht door Ben Jansema in Hengelo (Ov). Als motorracer en enduro* rijder verkocht hij in zijn veredelde smederij Solex bromfietsen. In binnen- en buitenland had hij naam gemaakt als motorcoureur. Via Tubbergen (begin jaren ’50) vestigde het bedrijf zich begin jaren ’60 op de huidige locatie aan de Asjeskampweg 4 in Hardenberg.

Daarvoor nog had Bejah korte tijd een onderkomen aan De Brink in Heemse, aldus het Salland’s Volksblad van 15 juli 1960:
“Noodfabriek in Heemse. In de onbewoonbaar verklaarde woning van mej. Rozema op de Brink, welke onlangs door de gemeente is aangekocht, is men thans begonnen de fundering te leggen waarop de machines voor de nieuwe fabriek worden geplaatst. Daar direct geen nieuw fabrieksgebouw beschikbaar is, zal hier tijdelijk een fabriek voor metaalwaren (Bejah) gevestigd worden, waar een beduidend aantal werkers geplaatst kan worden.”

* zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Enduro