0318_rijwielhandel


In het Salland’s Volksblad van 17 maart 1905 werd deze advertentie geplaatst:
“Rijwielhandel. Ondergeteekende bericht door deze dat hij het plan heeft zaterdag den 18en maart een rijwielzaak met reparatie-inrichting te openen te Hardenberg. Hs. Kip, rijwielhandelaar, op den Brink”.

Hendrikus Kip was in 1908 te Den Ham getrouwd met Anna Hendrika Tebberman. Bij Kip kon men ook terecht voor alle soorten schaatsen en voor het laten slijpen ervan. Kip was initiatiefnemer tot de oprichting van een christelijk mannenkoor in Hardenberg.