0518_betoverd
In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 22 mei 1855 lazen we:

“Heemse, 18 mei. Onlangs is hier een kind gestorven waarvan de ouders beweerden dat het betooverd was. Ongelukkig de kinderen wier verzorgers nog met dat bijgeloof behebt zijn, en hun heil zoeken bij verachtelijke wezens, welke met het bijgeloof en de domheid hunner naasten hun voordeel doen. Maar al te dikwijls worden zoodoende de middelen verzuimd die, onder hooger zegen, kunnen strekken, om de hun toevertrouwde panden in het leven te behouden”.

Eerder schreven we ook al over bijgeloof in onze streken. Zie daarvoor onze website.